Pogoji uporabe

PRED UPORABO NAŠE STORITVE POZORNO PREBERITE TO IZJAVO O PRAKSI VAROVANJA ZASEBNOSTI

aimerlab.com (»naš«, »mi« ali »nas«) je sestavljen iz spletnih strani, ki vsebujejo informacije, ki jih posredujemo mi. Dostop do spletnega mesta vam je ponujen pod pogojem, da sprejmete te pogoje storitve skupaj z našo izjavo o praksah zasebnosti, ki je tukaj vključena s tem sklicevanjem in se nahaja na (»pogoji«). Če se pogoji te pogodbe štejejo za ponudbo, je sprejem izrecno omejen na take pogoje. Če se brezpogojno ne strinjate z vsemi določili in pogoji te pogodbe, nimate pravice do uporabe spletnega mesta/stranke in drugih povezanih storitev.

1. DOSTOP DO STORITEV

Upoštevajte, da si pridržujemo pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo te pogoje po obvestilu. Najnovejšo različico pogojev si lahko ogledate kadar koli. Posodobljeni pogoji so za vas zavezujoči na datum različice, ki je naveden v posodobljenih pogojih. Če se ne strinjate s posodobljenimi pogoji, morate prenehati uporabljati storitev aimerlab.com. Vaša nadaljnja uporaba storitve po datumu začetka veljavnosti pomeni, da sprejemate posodobljene pogoje.

2. SPREMEMBE SPLETNEGA MESTA/STRANKE

Spletno mesto/odjemalca lahko uporabljate, če in ko je na voljo. Ne jamčimo za razpoložljivost spletnega mesta/odjemalca ali katere koli posebne funkcije. Določena funkcija je lahko različica pred izdajo in morda ne bo delovala pravilno ali na način, ki bi lahko deloval končna različica. Končno različico lahko bistveno spremenimo ali se odločimo, da je ne bomo izdali. Pridržujemo si pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremenimo, odstranimo, izbrišemo, omejimo ali blokiramo dostop do, zaračunamo ali prenehamo zagotavljati celotno ali kateri koli del spletnega mesta/stranke.

3. VSEBINA

Spletno mesto/odjemalec aimerlab.com in vse druge povezane storitve je dovoljeno uporabljati samo za zasebne namene. Kakršna koli komercialna uporaba aimerlab.com je strogo prepovedana in se bo preganjala na sodišču. Edini namen aimerlab.com je ustvariti kopijo spletne vsebine, ki jo je mogoče prenesti, za zasebno uporabo uporabnika (»poštena uporaba«). Vsakršna nadaljnja uporaba vsebine, ki jo posreduje aimerlab.com, zlasti, vendar ne izključno, javno dostopnost vsebine ali njena komercialna uporaba, se mora dogovoriti z imetnikom pravic zadevne prenesene vsebine. Uporabnik nosi polno odgovornost za vsa dejanja v zvezi s podatki, ki jih posreduje aimerlab.com. aimerlab.com ne podeljuje nobenih pravic do vsebin, saj deluje le kot ponudnik tehničnih storitev.

Spletno mesto/odjemalec ali aplikacije na spletnem mestu/odjemalcu lahko vsebujejo povezave do spletnih mest ali odjemalcev tretjih oseb (»povezana spletna mesta/odjemalec«). Povezana spletna mesta/odjemalec niso pod našim nadzorom in nismo odgovorni za morebitna povezana Spletno mesto, vključno s kakršno koli vsebino na povezanem mestu ali kakršnimi koli spremembami ali posodobitvami povezanega mesta. Povezave vam ponujamo samo kot priročnost in vključitev katere koli povezave ne pomeni naše odobritve spletnega mesta ali kakršne koli povezave z njegovimi operaterji. Uporabnik nosi polno odgovornost za preverjanje zakonitosti svoje uporabe aimerlab.com. aimerlab.com nudi le tehnične storitve. Zato aimerlab.com ne prevzema odgovornosti do uporabnika ali katere koli tretje osebe za dovoljenje prenosa vsebin preko aimerlab.com.

Izjavljate in jamčite nam, da: (A) ste posameznik (tj. ne družba) in ste polnoletni za sklenitev zavezujoče pogodbe ali imate za to dovoljenje staršev in ste stari najmanj 13 let oz. starost ali starejši; (B) so vsi podatki o registraciji, ki jih predložite, točni in resnični; In (C) ohranili boste točnost takih informacij. Prav tako potrjujete, da imate zakonsko dovoljenje za uporabo in dostop do storitev ter prevzemate polno odgovornost za izbiro in uporabo ter dostop do storitev. Ta pogodba je nična, kjer je prepovedana z zakonom, in pravica do dostopa do storitev je v takšnih jurisdikcijah preklicana.

4. REPRODUKCIJE

Vsaka pooblaščena reprodukcija katere koli informacije, vsebovane tukaj, mora vključevati obvestila o avtorskih pravicah, blagovne znamke ali druge lastniške legende aimerlaba na kateri koli kopiji gradiva, ki ste ga izdelali. Lokalni zakoni urejajo licenco za programsko opremo in uporabo tega spletnega mesta.

5. POVRATNE INFORMACIJE

Vse vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, vključno, vendar ne omejeno na komentarje uporabnikov, predloge, ideje ali druge povezane ali nepovezane informacije, ki nam jih posredujete vi ali katera koli druga oseba v obliki e-pošte ali drugih predložitev (razen materiala, ki ga objavite na Storitev v skladu s temi pogoji) (skupaj »povratne informacije«), niso zaupne in s tem nam in našim podružnicam in podružnicam podeljujete neizključno, brezplačno, trajno, nepreklicno in v celoti podlicencirano pravico do uporabe vaših povratnih informacij in komentarje za kakršen koli namen brez nadomestila ali pripisovanja vam.

6. ZAVAROVANJE

Aimerlab, njegove hčerinske družbe, podružnice, partnerje in tretje oglaševalce ter njihove direktorje, uradnike, agente, zaposlene, dajalce licenc in dobavitelje boste branili, odškodovali in odškodovali pred kakršnimi koli stroški, škodo, izdatki in odgovornostmi ( vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, vendar ne omejeno nanje), ki izhajajo iz ali so povezane z vašo uporabo storitve, vašo kršitvijo teh pogojev ali katerega koli pravilnika ali vašo kršitvijo pravic tretje osebe ali veljavne zakonodaje.

7. ODPOVED GARANCIJE

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, sta spletno mesto in vsebina na voljo »TAKŠNA, KAKRŠNA JE«, »Z VSEMI NAPAKAMI« in »KAKOR JE NA VOLJO«, celotno tveganje uporabe in delovanja pa ostane pri vas. aimerlab.com, njegovi dobavitelji in dajalci licenc NE DAJEJO NOBENIH izjav, jamstev ali pogojev, izrecnih, implicitnih ali zakonskih, in s tem zavračajo kakršna koli implicitna jamstva glede primernosti za prodajo, tržne kakovosti, primernosti za določen namen, naslova, tihega uživanja ali nekršitev. Zlasti aimerlab.com, njegovi dobavitelji in dajalci licenc ne jamčijo, da bo spletno mesto ali vsebina: (A) izpolnjevalo vaše zahteve; (B) bodo na voljo ali zagotovljeni neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak; (C) vse informacije ali vsebina, pridobljena prek SPLETNEGA MESTA, bodo točne, popolne ali zanesljive; ali (D) da bodo vse okvare ali napake v njem popravljene. Do vse vsebine, ki jo prenesete ali pridobite prek spletnega mesta, dostopate na lastno odgovornost in sami boste odgovorni za kakršno koli škodo ali izgubo, ki izhaja iz tega. Morda imate dodatne pravice v skladu z lokalnimi zakoni, ki jih TI POGOJI ne morejo spremeniti. Zlasti v obsegu, v katerem lokalna zakonodaja vključuje zakonske pogoje, ki jih ni mogoče izključiti, se šteje, da so TI pogoji vključeni v ta dokument, vendar je odgovornost aimerlab.com za kršitev TEH zakonskih pogojev omejena v skladu s to zakonodajo in v obsegu, ki ga dovoljuje TA zakonodaja. .

8. KONTAKT

Če imate kakršna koli vprašanja, pritožbe ali zahtevke v zvezi s storitvami, nas lahko kontaktirate na e-pošto [e-pošta zaščitena].